>

Den Blivandes eviga syssla hemma: stänga luckorna efter hon den där som aldrig stänger som efter sej.

Dagens observation blir således att på jobbet får hon stänga luckorna efter sej själv.

Annonser