>

Nog dags för min första Lovely Knit tror jag. Dark Old Rose, eftersom Dark Apricot inte verkar finnas någonstans.

Annonser